Federaal logo - Terug naar startpagina
FEDERALE PORTAALSITE
Hulp nodig? Terug naar de startpagina
 
decoratie
U bent hier :  Home > Verkiezingen2010 > Verkiezingsagenda

VERKIEZINGSAGENDA

18 Mei 2010

1)    Tussen 14 en 16 uur, de termijn gedurende welke zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingeleverd (of één van de kandidaten die erop voorkomen) op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten, bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau tegen ontvangbewijs een memorie kunnen indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag daarna ingeroepen zijn. Wanneer de onregelmatigheid gelegen is in de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels (KWB, art. 123, eerste lid). Dezelfde personen kunnen in voorkomend geval een verbeterings- of aanvullingsakte indienen (KWB, art. 123, tweede lid).
 
2)    Uiterlijk om 16 uur geeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau kennis van de eventuele meervoudige kandidaatstellingen (KWB, art. 118, laatste lid).
 
3)    Om 16 uur, vergadering van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau dat de kandidatenlijsten definitief afsluit na onderzoek van de stukken die de voorzitter overeenkomstig de artikelen 121, 122 en 123 ontvangen heeft, en beslissing in dat verband (KWB, art. 124, eerste en tweede lid).
De aanpassingen aan de lijsten worden digitaal meegedeeld aan de FOD BIZA.
 
In geval van verwerping van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid of bezwaar, gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat, verzoekt de voorzitter, naargelang van het geval, respectievelijk de kandidaat (of zijn gemachtigde) of de indiener van het bezwaar (of zijn gemachtigde) op het proces-verbaal een verklaring van beroep te ondertekenen (KWB, art. 125, eerste en tweede lid).
 
4)    Binnen twee dagen na de definitieve beslissing van het bureau dat de kandidaten voor de Senaat afwijst die niet hebben voldaan aan de bepaling van artikel 116, § 4, zesde lid, tweede volzin, (verklaring van taalaanhorigheid) kan bij de Raad van State beroep ingesteld worden door een afgewezen kandidaat of door elke andere kandidaat voor dezelfde verkiezing (KWB, art. 125quinquies, eerste lid).
 
5)    In geval van verkiezing zonder strijd verklaart het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau de kandidaten zonder meer gekozen en maakt het proces-verbaal van de verkiezing staande de vergadering op. Dat proces-verbaal wordt onmiddellijk aan de griffier van de Kamer van Volksverte­genwoordigers of van de Senaat gezonden, tegelijk met de voordrachten. Uittreksels uit het proces-verbaal worden onmiddellijk aan de gekozenen gezonden en in elke gemeente van de kieskring door aanplakking bekendgemaakt (KWB, art. 126).
 
6)    De voorzitters van de hoofdbureaus in de kieskringen Leuven en Waals-Brabant waar één of meer kandidaten zich het recht hebben voorbehouden om een verklaring van lijstenverbinding af te leggen (zie KWB, art. 133), zenden aan de voorzitter van het provinciaal centraal bureau te Brussel de definitief afgesloten kandidatenlijsten of brengt te zijner kennis dat de verkiezing zonder strijd is verlopen (KWB, art. 135).
 
7)    Nummeren van de lijsten en opmaken van het stembiljet met de volgorde van kandidaten en opvolgers per lijst die eveneens worden genummerd (KWB, art. 127, eerste lid, en art. 128).
 
8)    Aanplakking, in de vorm van een stembiljet, van de kandidatenlijsten in alle gemeenten van de kieskring (KWB, art. 127, tweede lid).
 
9)    De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring en de voorzitter van het provinciehoofdbureau bedoeld bij artikel 94bis, § 2, laten de stembiljetten op stempapier drukken, de eerstgenoemde voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de tweede voor de verkiezing van de Senaat (KWB, art. 129).
 
10) In geval van beroep stelt het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau de onder punt 3) en volgende bedoelde verrichtingen uit.
 
11) Voor de kieskantons met geautomatiseerde stemming, worden de afdrukken van de schermen, waarop de lijsten en de kandidatenlijsten zullen verschijnen ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het desbetreffende kieskringhoofdbureau (Kamer) en aan de voorzitter van het desbetreffende collegehoofdbureau (Senaat) (Wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, art. 17, §§ 1 en 2).

  Vandaag :  
 <Mei 2010> 
MaDiWoDoVrZaZo
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
   

Verkiezingsagenda (PDF)
top van deze pagina
dot Be logo