Federaal logo - Terug naar startpagina
FEDERALE PORTAALSITE
Hulp nodig? Terug naar de startpagina
 
decoratie
U bent hier :  Home > Verkiezingen2010 > Verkiezingsagenda

VERKIEZINGSAGENDA

29 Mei 2010

1)   Uiterste datum voor mededeling door de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of collegehoofdbureau van de officiële kandidatenlijst aan de kandidaten en de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij het vragen (KWB, art. 127, tweede lid).
 
2)    Uiterste datum voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad door de Minister van Binnenlandse Zaken van een bericht waarbij de dag van de stemming en de uren van opening en sluiting van de stembureaus medegedeeld worden. Dit bericht vermeldt eveneens dat voor elke kiezer bezwaar mogelijk is bij het gemeentebestuur tot twaalf dagen voor de verkiezing (KWB, art. 107, eerste en tweede lid).
 
3)    Laatste termijn voor de bekendmaking door de voorzitter van het kantonhoofdbureau, onder vermelding van de dag en uren, van de plaats waar hij de aanwijzingen van getuigen in ontvangst zal nemen (KWB, art. 115, zesde lid).
 
4)     Uiterste datum waarop het gemeentebestuur aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau de lijst van de kiezers stuurt, naar rata van 24 (of meer) per stemafdeling, die zouden kunnen worden aangewezen als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter in de stembureaus. De personen die kunnen worden aangewezen, worden daarvan in kennis gesteld (KWB, art. 95, § 12,2°).
 
5) Laatste termijn die aan de provinciegouverneur (of de door hem aangewezen ambtenaar) is gesteld om in een aangetekende omslag twee voor echt verklaarde uittreksels uit de lijst der kiezers in België, opgemaakt per stembureau, aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau te zenden (KWB, art. 93, eerste lid). Voor de kiezers die in het buitenland verblijven, wordt deze zending uitgevoerd ten minste twaalf dagen voor de verkiezingen.
 
Opmerkingen :
a)     Voor de kieskantons Voeren en Komen-Waasten gebeurt de verzending echter door tussenkomst van respectievelijk de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren en de arrondissementscommissaris van Moeskroen (KWB, art. 93, tweede lid).
 
 
 
 
 
 
       De gouverneurs van de provincies Luik en West-Vlaanderen (of de door hen aangewezen ambtenaren) zenden binnen dezelfde termijn een volgens dezelfde procedure als voorgeschreven in artikel 93 aan de voorzitters van de hoofdbureaus van respectievelijk de kantons Aubel en Mesen, beide eventueel aangepaste exemplaren van de kiezerslijsten van respectievelijk de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, die ze hebben ontvangen met toepassing van artikel 15bis (KWB, art. 93bis).
 
 
 
6)    De voorzitter van het kantonhoofdbureau verstrekt afschriften van de lijst met de samenstelling van de stemopnemings- en stembureaus van het kanton aan ieder die er uiterlijk op deze datum om verzocht heeft. (KWB, art. 102, derde lid).
 
 
7) - Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen gehouden is aan elke Belgische kiezer in België een oproepingsbrief te zenden aan de verblijfplaats die hij op dat tijdstip heeft. De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan hem op de gemeentesecretarie afhalen tot op de dag van de stemming 's middags. (KWB, art. 107, derde en zesde lid).
 
    - Uiterste datum waarop het college van burgemeester en schepenen aan elke in het buitenland verblijvende Belgische kiezer een oproepingsbrief zendt via de diplomatieke of consulaire beroepspost waar hij/zij is ingeschreven.
 
       Voor de toezending van de oproepingsbrieven aan de Belgische kiezers in het buitenland door het college van burgemeester en schepenen : zie art. 180ter KWB voor de persoonlijke stemming in een Belgische gemeente, zie art. 180quater, § 4 KWB voor de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente, zie art. 180quinquies, § 1 KWB voor de persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten en zie art. 180sexies, § 4 KWB voor de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten.
 

  Vandaag :  
 <Mei 2010> 
MaDiWoDoVrZaZo
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
   

Verkiezingsagenda (PDF)
top van deze pagina
dot Be logo